İletişim Ve Tanıtım Birimi
26 Ocak 2023

1- Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane arasında kesintisiz iletişim sağlamak.

2- Hastane ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile ulusal ve yerel medya arasında koordinasyonu sağlayarak iletişim kazalarını önlemek.

3- Şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamunun bilgi alma hakkına saygı göstererek, yapılan çalışmaların kamuya doğru şekilde aktarılmasını sağlamak.

4- Hastane Başhekiminin Basın ile olan iletişimini sağlayarak basın bültenleri hazırlamak.

5- Hastane Başhekiminin Basın kuruluşları ile randevularını düzenlemek.

6- Hastane  ile ilgili günlük medya takibi yaparak ilgili haberleri derlemek ve Hastane Başhekimine bilgi vermek. Cevap verilecek olanlara Hastane Başhekimi adına cevap vermek.

7- Medya organlarından Hastane ve Bağlı Birimler hakkında haber çalışması ile ilgili talepleri değerlendirerek Makama sunmak ve gerekli yazışmaları yapmak.

8- Medya organlarında Hastane ve Bağlı Birimler ile ilgili çıkan haberlere cevap hazırlamak.

9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edinme taleplerine cevap vermek.

10- Basın duyuruları ve basın bültenlerini hazırlamak.