Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
13 Mayıs 2024


 

ÇOCUK IZLEM MERKEZİ

Cinsel istismar mağduru olduğundan şüphelenilen çocukların, adli süreçlerde ikincil örselenmesini önlemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane çatısı altında, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışacağı, dışarıdan hastanenin diğer kliniklerinden farklı fiziksel özelliklerde, bütün adli, tıbbi ve psikososyal işlemlerin tek seferde yapılmasına imkân verecek koşulların sağlandığı, çocuk dostu bir ortamdır.

Hastanemiz bünyesinde bulunan Bingöl Çocuk İzlem Merkezi, çocuklara yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin yanında aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da işlev görmektedir. Eğitimlerimiz hem hastane hem de paydaş kurumların personeline yönelik olabilmektedir.

Söz konusu merkezlerin, 04.10.2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çocuk İzlem Merkezi Başbakanlık Genelgesi” ile yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Genelge doğrultusunda hâlihazırda ülkemizde 67 ilde 70 ÇİM hizmet vermekte olup, 81 ilde yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir.