Tarihçemiz

Bingöl Devlet Hastanesi 30.06.1967 yılında İlimiz Merkez Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesinde 4221 M2 arsa üzerinde 50 yataklı olarak hizmet vermeye başlamış, daha sonra 1997 yılında Bingöl Düzağaç Mevkii Saray Mahallesinde 18.240 M2 arsa üzerinde 11.708 M2’lik kapalı alanda 200 yatak kapasite olarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Mevcut Ana binamız faaliyete geçtikten sonra Yenişehir‘deki hastane SSK’ya devir edilmiş ve SSK Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonradan Bakanlığımız tarafından SSK Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilerek Bingöl Devlet Hastanesi’ne bağlı Yenişehir Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermeye başlamış olup; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11.10.2005 tarih ve 8461 sayılı olurları ile Bingöl Devlet Hastanesi ile birleştirilerek Ana binada 239 yatak Yenişehir ek binamızda bulunan 62 yatak ile beraber toplam da Bakanlığımız tarafından tescil edilen 301 yatak ile hizmet vermeye devam etmiş, 30.11.2016 tarihinde geçici kabulü ve 08.04.2017 tarihinde resmi açılışı yapılan 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi yeni hizmet binamız Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından açılarak hizmet vermeye başlamıştır.

Temmuz 2017 yılında kurulan Anjio Ünitesi de aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Her branşta hizmet veren toplam 47 poliklinik odamız mevcuttur.

3.Seviye 16 Yataklı Anestezi Yoğun Bakım, 2 Seviye 10 Yataklı Genel Yoğun Bakım, 1 Seviye 4 Yataklı Koroner Yoğun bakım, 10 adet Palyatif Yoğun Bakım yatağı ve toplam 15 adet vantilatör bulunmaktadır.

Hastanemizde 2. seviye Acil Servisimiz bulunmaktadır. Acil servisimizde muayene alanı 13 adet , bayan sarı müşahade 6 adet , erkek sarı müşahade 9 adet, çocuk gözlem 6 adet, resüsitasyon odası 2 adet, travma odası 4 adet, acil müdahale (pansuman/alçı) 2 adet, psikiyatri odasında 1 adet yatağımız mevcuttur. Ayrıca acil servisimizde tomografi, röntgen ve USG hizmetleri de kesintisiz olarak verilmektedir. Radyoaktif maddelere maruz kalma durumunda hizmet verebilmek amacıyla tam donanımlı KBRN odamızda bulunmaktadır. 

Hastanemizde 7 genel 1 lokal olmak üzere toplam 8 modern ameliyathane odası ile cerrahi hizmetler verilmektedir.

Hastanemizde Merkezi Laboratuar, Kan Transfüzyon Merkezi, Patoloji Laboratuarı ve Acil Laboratuar olmak üzere toplam 4  laboratuar ünitesi ile hizmet verilmektedir.

Görüntüleme ve Radyoloji merkezlerimizde ise 4 konvansiyonle röntgen, 2 adet tomografi, 1 adet MR, 1 adet kemik dansitometre, 4 adet Ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Yoğun bakımlara ve kliniklere hizmet veren 3 adet seyyar röntgen cihazımız mevcuttur.

Ayrıca 4 adet EKO, 1 adet göz anjiografi,  1 adet EEG, 2 adet eforlu EKG, 9 adet tansiyon/ritim holter, 2 adet EMG, 1 adet ESWL, 1 adet ESWT,  2 adet Odiyometri, 3 adet Otorefraktometre, 2 adet spirometre, 1 adet ürodinami, 3 adet krioterapi, 1 adet mamografi cihazımızda hizmet vermektedir.

Endoskopi hizmetleri (Özofagoskopi, Gastroskopi, Rektoskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi) de aktif olarak yürütülmektedir.

21 diyaliz makinesi ile hemodiyaliz hastalarına hizmet verilmektedir.

Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi merkez binamızda kurulmuş olup Yenişehir Ek Hizmet binasında bulunan Fizik Tedavi Ünitemiz de modern bir hale getirilerek fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca Sosyal Hizmet Birimi, Ergoterapi Odası, Yanık Odası, Yara birimi, Organ ve Doku Nakil Birimi, AMATEM, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, Periton Diyalizi, Uyku Laboratuarı, Evde Bakım Birimi, Kemoterapi Ünitesi ile kesintisiz ve donanımlı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.