Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Hastalarımızın memnuniyetini ve mutluluğunu çağdaş eğitimle bilimsel etik kurallara uygun sağlık hizmeti sunarak en üst seviyeye çıkarmak,
 • Hastalarımıza mevcut tüm olanakları kullanarak güvenli sağlık hizmeti vermek,
 • İlimizde kaliteli sağlık hizmeti sunan seçkin sağlık kurumlarının yanı sıra ülkemizdeki kamu özel ve üniversitelere bağlı sağlık kurumlarıyla da iş birliği yapmak,
 • Sağlık ve eğitim hizmetlerimizin sürekli gelişmesi ve değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 • Yüksek teknolojik yatırımlar ve etkin kapasite kullanımı ile laboratuar ve görüntüleme hizmetlerimiz ile hastanemizde hizmet alan hastalarımızın yanı sıra kanun ve mevzuatlar çerçevesinde protokoller oluşturarak diğer kamu ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara da hizmet vermek,
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri en kısa zamanda hizmete sunmak ve hizmet verdiğimiz her konuda gelişmiş bir eğitim merkezi olmak,
 •  Kendi branşında çağdaş bilgilerle donanımlı ve nitelikli uzman hekim ve sağlık personeli yetiştirmek ve bunun için eğitim ekiplerinin gelişimlerine ortam yaratıp sürekli desteklemek,
 • Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken hastanemizin mevcut kaynaklarını verimli şekilde kullanmak
 • Tüm çalışanlarımıza güvenli çalışma ortamı ve şartları sağlamak,
 • Kanun ve mevzuatlar çerçevesinde çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak,
 • Hizmet kalitesini etkileyen en değerli faktör olarak gördüğümüz çalışanlarımızın sürekli eğitimlerini sağlayıp bu konuda destek olarak kurumumuzun kalite çalışmalarına aktif katkılarını sağlamak,
 • Çalışanlarımıza sosyal imkanlar sunarak bölümler arası iletişimi ve takım ruhunu geliştirmek,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışarak kurumumuzdaki kalite kültürünü desteklemek,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, sağlık hizmeti kalite standartlarının etkinliğini arttırmak ve sürekli iyileştirmek