Hastanemizde 1. Basınç Yaraları Sempozyumu Düzenlendi
21 Şubat 2022

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Bingöl Devlet Hastanesi Hemşirelik Bakım Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile 16 Aralık 2021 tarihinde 1. Basınç Yaraları Sempozyumunu düzenlendi.

Hastanemiz eğitim Birim Sorumlusu Uzman Hemşire Ayten TUNÇ Omar’ın sunumuyla başlayan sempozyumda Başhekimimiz Uzman Doktor Ramazan Gengörü, Sağlık Ve Bakım Hizmetleri Müdiremiz Gülten Elkansu Geduk ve Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali  Ay birer açılış konuşması gerçekleştirdiler.

“Basınç Yaraları Palyatif Bakım, Evde Bakım ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Daha Sık Görülür”

Basınç yaralarının özellikle palyatif bakım, evde bakım ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda çok fazla görüldüğün vurgulayan Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Gengörü, “Son yıllarda giderek önem kazanan, yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalite göstergesi olarak gösterilmeye başlayan "basınç yarası" kişinin yaşam kalitesini etkileyen, sağlık bakım hizmetlerinin maliyetini artmasına neden olan önlenebilir bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle basınç yarasına neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi ve önlenmesi önemlidir. Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile önlenebilir olduğuna dair genel bir fikir birliği olmasına rağmen basınç yaraları, dünyada ve ülkemizde halen bir sağlık sorunu olma özelliğini korumaktadır. Hasta güvenliğinin ve bakım kalitesinin değerlendirilmesinde de önemli bir ölçüt olarak kabul edilen basınç yaraları özellikle palyatif bakım, evde bakım ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda çok fazla görülmektedir. Basınç yarası oluşumunda birçok faktör etkili olmasına rağmen; özellikle albümin düzeyinin normalden düşük olması, yatak içinde yeterli sıklıkta pozisyon değişikliğini sağlayamama, yaş, yoğun bakımda kalma süresi, malnutrisyon ve hareketsizlik en önemli faktörler olarak vurgulanmaktadır. Basınç yarası geliştiğinde, bakım ve tedavisi uzun sürmekte ve yüksek maliyet gerektirmektedir. Yine birden fazla kronik hastalığı olan ve uzun süreli hareketsiz olarak yatan palyatif bakım, evde bakım ve yoğun bakım hastaları için ölüm nedeni olabilmektedir. Yine yapılan çalışmalarda mortalite nedenleri arasında basınç yarasının sekizde birini oluşturduğu bildirilmektedir. Basınç yaralarını önleme programlarının bilimsel ve kanıta dayalı olması önemlidir. Günümüzde basınç yarasını önlenmeye yönelik dünyada sağlık çalışanları tarafından kullanılması ve onlara kılavuzluk yapması amacıyla kanıt temelli rehberler geliştirilmiştir. Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisi bütüncül bakım anlayışı gerektirir. Hastayı birçok yönüyle etkilediği için önlenmesi ve tedavisi multidisipliner ekip yaklaşımı ile klinik kararların alınmasıdır. Bu kararların alınması ve uygulanması için öncelikle hemşirelerin bilgi düzeylerinin, isteklerinin yeterli düzeyde olması ve kanıt temelli rehberlerin kullanılması gereklidir. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin basınç yarasını önlenmeye yönelik en sağlam kanıtları elde edebilmesi için uygulamaları karşılaştırmalı ve deneysel çalışmaların yapılması ile mümkündür. Multidisipliner ekip yaklaşımı ile yüksek basınç yarası riski taşıyan hasta grubunda malnutrisyonun önlenmesi ve nutrisyonel desteğin sağlanması, sık aralıklarla pozisyon değişikliğini sağlama, yapılacak pansumana uygun yara bakım ürünlerinin kullanılması, özellikle ileri yaş grubunda, obez, kaşektik hastalarda ve yatış süresi uzun olanlarda daha dikkat edilmesi önerilmektedir.”şeklinde konuştu.

“Basınç yarasını önlemek bir kalite göstergesidir”

Basınç Yarasının önlenmenmesinin kendileri açısından bir kalite göstergesi olduğunu ifade eden Bingöl Devlet Hastanesi Sağlık Ve Bakım Hizmetleri Müdiremiz Gülten Elkansu Geduk, konuşmasında şunları söyledi; “Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü olarka gerek yatan hastalarda gerekse evde bakım hastalarında basınç yarası başka bir deyişle yatak yarası oluşmaması için büyük bir gayret göstermekteyiz. Basınç yarasını önlemek aynı zmanda büyük bir kalite göstergesidir. Hastane olarak son üç yılda Yara Bakım ve Basınç yaralarını önlemek hususunda önce yara biriminin kurulması ve sonrasında uzaktan eğitim ile 15 hemşireye “Yara Bakım Sertifikası’nın” verilmesi ile bu alanda vasıflı personel sayısını arttırarak daha kaliteli hizmet vermek adına planlı şekilde adımlarımızı atmaktayız. Yoğun bakım, palyatif bakım ve evde bakım birimlerimiz başta olmak üzere tüm servis hemşirelerimizin bu bakımdan hem teorik olarak hem de tıbbi medikal cihazlar ve yara bakım materyalleri ile desteklenmesine büyük önem vermekteyiz. Yatak hastalarımız ve ayakata gelen hastalarımızdan özellikli ve kronik yaraları olanlara plastik cerrahi ile entegre çalışan yara bakım birimimizden destek almaktayız. Bizim temel amacımız ve başarımızın göstergesi yatak yarasının oluşmasını engellemektir.”

 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ay açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Önlenebilir bir olgu olarak değerlendirilen basınç yaraları bütün dünyada sağlık kurumları için yaygın bir problemdir. Hemşirelerin, basınç yaralanmalarına ilişkin doğru bilgi ve uygulamalarının planlı, kesintisiz eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile geliştirilmesi basınç yaralanmalarının önleyerek görülme sıklığını azaltabilir.

Sağlık hizmetlerinin kalite göstergeleri arasında yer alan basınç yaraları çeşitli nedenlerle hareketi kısıtlanan, ileri yaşta olan, yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı olan hastalarda komplikasyon görülmesinin, yaşam kalitelerini etkilemesinin ve sağlık kurumlarına önemli ekonomik yük getirmesinin yanı sıra ölüme bile neden olabilmektedir.

Bu nedenle basınç yaralarının önlenmesi, doğru tanılanması ve uygun bir şekilde tedavi edilebilmesi amacıyla sağlık bakım profesyonellerine düzenli olarak eğitim verilerek bilgilerinin güncellenmesi ve yeni gelişmelerden haberdar edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Bingöl Devlet Hastanesi Hemşirelik Bakım Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile 16 Aralık 2021 tarihinde 1. Basınç Yaraları Sempozyumunu düzenledik. Bu sempozyumun düzenlenmesinde katkıda bulunan Düzenleme Kurulu üyelerine hastane yönetimine ve eğitime katılarak bizleri yalnız bırakmayan Sağlık profesyonellerine teşekkür ederim.”

Sempozyum daha sonra konuşmacıların sunumlarıyla ve alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara verdikleri bilgilerle 2 oturum halinde devam etti.38c01973-e211-4411-bdce-6c906701cebe.jpg
f50d0c79-2dd2-47bd-9177-7039e9a01652.jpg
WhatsApp Image 2021-12-16 at 12.20.14.jpeg
WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.27.27 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.27.27.jpeg
WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.27.28 (1).jpeg