Hastanemizde COVID-19 Takip Merkezi Açıldı
25 Şubat 2022

 

Sağlık Bakanlığımız tarafından alınan karar doğrultusunda Covid-19 geçirmiş hastaların sonraki süreçte hastalığa bağlı oluşacak komplikasyonları tespit etme ve zamanında müdahale etme amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi bünyesinde Covid-19 Takip Merkezi açılmıştır.

Hastanemizden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

COVİD-19 virüsü ile enfekte olmuş bireylerin, geçirdikleri hastalık sonrasında tıbbi izlemlerinin sağlanabilmesine yönelik tüm dünyada çalışmalar başlatılmıştır. Bu amaçla; Ülkemizde COVİD-19 hastalığını geçirmiş bireylerin izlemlerini gerçekleştirmek için takip sürecine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu minvalde, COVID-19 hastalığı geçiren hastalarımızın mevcut durumunu belirleyip, hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl süreyle standart ve multidisipliner şekilde takip ederek, gerekli durumlarda erken dönem müdahalesini yapmak, sağlık hizmeti sunumuna yönelik sağlık politikaları geliştirmek amacıyla COVID-19 Takip Merkezleri açılmasına ve Ülke genelinde yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir. Bu amaca yönelik olarak hastanemiz bünyesinde 1 Dahiliye Uzmanımızın koordinesinde COVID-19 Takip Merkezi açılmış olup bu merkez aşağıdaki şartlar dahilinde hizmet verecektir.

  1. Covid-19 Takip Merkezi haftanın beş günü mesai saatleri içinde hizmet sunacaktır.
  2. Bu hizmetten faydalanmak isteyen bireylerin “gönüllü” olması şartı bulunmaktadır.
  3. Bakanlıkça bildirilecek yeni bir talimata kadar, öncelikli olarak ilgili Sağlık Tesisinden hizmet almış ve COVID-19’u ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalar( tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olmak şartıyla) arasında gönüllü olanlar kabul edilecektir.
  4. Hasta randevuları ve işleyiş ilgili hekim ve sekreter tarafından planlanacaktır.

 

                                                           Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.