BİNGÖL DEVLET HASTANESİ

Bingöl Devlet Hastanesi 30.06.1967 yılında İlimiz Merkez Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesinde 4221 M2 arsa üzerinde 50 yataklı olarak hizmet vermeye başlamış,daha sonra  1997 yılında Bingöl Düzağaç Mevkii Saray Mahallesinde  18.240 M2 arsa üzerinde 11708 M2’lik kapalı alanda 200 yatak kapasite olarak  hizmet vermeye devam etmiştir.

Mevcut Ana binamız faaliyete geçtikten sonra Yenişehir ‘deki hastane SSK ya devir edilmiş ve SSK Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.Daha sonradan Bakanlığımı tarafından SSK Hastanesi Sağlık Bakanlığına devir edilerek  Bingöl Devlet Hastanesi’ne bağlı Yenişehir Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermeye başlamış olup Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri  Genel Müdürlüğü’nün 11.10.2005 tarih ve 8461 sayılı olurları ile Bingöl Devlet Hastanesi ile birleştirilerek Ana binada 239 yatak Yenişehir ek binamızda bulunan 62 yatak ile beraber toplam Bakanlığımız tarafından tescil edilen 301 yatak ile hizmet vermeye devam etmiştir. 30.11.2016 tarihinde geçici kabulü ve 08.04.2017 tarihinde resmi açılışı yapılan 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi yeni hizmet binamız  Sağlık Bakanımız Prof.Dr.Recep AKDAĞ tarafından açılarak hizmet vermeye başlamıştır.

Her branşta poliklinik ve klinik hizmetleri verilmektedir.

3.Seviye 10 Yataklı Anestezi Yoğun Bakım,2 Seviye 12 Yataklı Genel Yoğun Bakım,1 Seviye  6 Yataklı Koroner Yoğun bakım, yatağı bulunmaktadır.

Hastanemizde 2 seviye Acil Servisimiz bulunmaktadır.

Hastanemizde 7 genel 1 lokal olmak üzere toplam 8 modern ameliyathane odası ile cerrahi hizmetler verilmektedir.

Hastanemizde 1 Merkezi Laboratuar 1 Kan  transfüzyonu  Laboratuarı 1 Patoloji Laboratuarı olmak üzere toplam 3 Laboratuar ünitesi ile hizmet vermektedir. Görüntüleme ve Radyoloji merkezlerimizde ise 5 adet düz röntgen, 2 adet tomografi, 1 adet MR,  1 adet kemik dansitometre, 2 adet EKO, 4 adet Ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca 1 EEG, 1 EMG, 2 Odiyometri, 1 eforlu EKG cihazımızda hizmet vermektedir.

Yoğun bakımlara ve kliniklere hizmet veren 1 adet seyyar röntgen cihazımız mevcuttur.

Endoskopi hizmetleri de aktif olarak yürütülmektedir. Özofagoskopi, Gastroskopi, rektoskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi.

21 diyaliz makinesi ile hemodiyaliz hastalarına hizmet verilmektedir.

Ayrıca Yenişehir Ek Hizmet binamızda bulunan Fizik Tedavi Ünitemiz ile Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.

Scroll to top