HKYS Sorumlular

Kalite Yönetim Birimi

Hakan AĞIRBAŞ : Başhekim Yardımcısı Selda ÇAKIR : Kalite Direktörü

Farmakovijilans Sorumlusu

Özgür UYAR              : Eczacı

Materyovijilans Soromlusu


Özgür UYAR  :  Eczacı
Scroll to top