1. Klinik ve Poliklinik Hizmetleri
  • DAHİLİ KLİNİKLER
   • Göğüs Hastalıkları
   • Dahiliye
   • Endokrin
   • Kardiyoloji
   • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
   • Psikiyatri
   • Nöroloji
   • Gastroenteroloji
   • İntaniye
   • Cildiye
   • KETEM
  • CERRAHİ KLİNİKLER
   • Genel Cerrahi
   • Kalp-Damar Cerrahi
   • KBB
   • Üroloji
   • Çocuk Cerrahi
   • Plastik Cerrahi
   • Beyin Cerrahi
   • Ortopedi
   • Göz
   • Göğüs Cerrahisi
 1. Acil Sağlık Hizmetleri
  • 7 gün 24 saat
   Acil Tıp Uzmanı
  • Acil ultrason     
   18 00 - 23 00 arası
  • Tomografi hizmeti 24 saat verilmektedir
 2. Yoğun Bakım Hizmetleri
  • Koroner Yoğun Bakım
  • Anestezi Yoğun Bakım
  • Genel Yoğun Bakım
 3. Diyaliz
  • Toplam 20 yatak kapasitesi
   Merkez bina         :    20
 4. Ameliyathane Hizmetleri
  • Genel Cerrahi
  • Kalp-Damar Cerrahi
  • Plastik Cerrahi
  • Çocuk Cerrahi
  • Beyin Cerrahi
  • Ortopedi
  • KBB
  • Göz
  • Üroloji
  • Göğüs Cerrahisi
 5. Laboratuvar Hizmetleri
  • Mikrobiyoloji
  • Biyokimya
  • Patoloji
  • Hematoloji
  • Parazitoloji
  • Elisa
  • İdrar
  • Hormon
  • Seroloji
  • Bakteriyoloji
  • Kan Merkezi
  • C14 Üre- nefes testi
 6. İdari Hizmetler
  • Adli Kalem
  • Rapor  (kaplıca, medikal mlz.durum bildirir, öğrenci istirahat)
  • Eğitim Birimi
  • Faturalandırma Birimi
  • Sosyal Hizmetler
   Özürlü, yaşlı, kimsesiz vb. hastalara poliklinik binasındaki yerinde hizmet vermektedir.
  • Sağlık Kurulu
   Hafta içi hergün,  merkez kampüste ve sonuçlar aynı gün
   Kimlik fotokopisi, 3 resim, dilekçe
 7. Destek Hizmetler
  • Terzihane
  • Çamaşırhane
  • Morg
  • Berber
  • Ulaştırma Hizmetleri
  • Yemekhane - Mutfak
  • Haberleşme Hizmetleri
  • Kalorifer-Isı Merkezi
  • Teknik Hizmetler
 8. Dışarıdan Alınan Hizmetler
  • Hastane Otomasyon Sistemi
  • Hasta Karş.Yön. Hizm.
  • Güvenlik Hizmetleri
  • Yemek- Mutfak Hizmetleri
  • Veri-Giriş Elemanı Hizmetleri
  • İlaçlama Hizmeti
  • Temizlik Hizmetleri
  • Çamaşırhane Hizmetleri
  • Ulaştırma Hizmetleri
  • MR
  • Kemik Dansitometri
  • Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi
 9. Görüntüleme Hizmetleri
  • BT – MR – USG - Renkli Doppler
  • Endoskopi-Kolonoskopi- Bronkoskopi
  • Mamografi
  • Kemik Dansitometre
  • Röntgen
 10. Diğer Sağlık Hizmetleri
  • EFORLU  EKG
  • EKG
  • Holter
  • EKO
  • EMG
  • EEG
  • Eczane
  • Enfk. Kont. Kom.
  • Psikolog Hizm.
  • Sosyolog Hizm.
  • Çocuk Gelişim Hizm.
  • Odyoloji
  • Solunum Fonk. Testi
  • Aile Planlaması Hizm.
  • Sterilizasyon
  • Kuduz- Aşı Birimi
  • Evde Bakım Birimi
Scroll to top