Hemşirelik mesleğinin başlangıcı; insan sevgisi ve yardıma muhtaç insana yardım etme duygusu ile başlayan gönüllü çalışmalara dayanmaktadır. Tıp biliminin gelişimine paralel olarak hemşirelik mesleği de gelişim göstermiştir.

Günümüzde Hemşire; lisans ve lisansüstü eğitimlerle donanım kazanmış, yüksek teknolojiyi çalışması sırasında kullanabilen, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile bakım etkinliğini, hasta ve çalışan güvenliğini hedefleyen, araştırmacı, sürekli kendini geliştiren, uygulama alanlarında branşlaşarak, kazandığı profesyonel tecrübesini sağlık hizmeti kalitesini yükseltici çalışmalarda kullanan, sağlık ekibi içinde önemli ve vazgeçilmez bir yeri olan sağlık ekibi üyesidir
Scroll to top