EĞİTİMLERİMİZ

Kurum İçi Eğitimler, hasta ve hasta yakını eğitimleri

Bölüm ve Birim oryantasyon eğitimleri:

Oryantasyon Eğitimleri: Eğitimin amacı göreve yeni başlayan personelin mesleki bilgi ve becerilerini yinelemelerini sağlamak, işe kısa sürede uyum göstermesi için yapılan genel ve birim oryantasyon eğitimleridir.

Kurum Dışı Eğitimler: İlgili bölümlerde hizmet kalitesini iyi sunabilmek için sertifikalı sağlık çalışan sayısını arttırmak amacıyla il dışında verilen kurslara personelin gönderilerek eğitim almasını sağlamaktır. (kongreler,kurslar, sertifika programı, seminerler, paneller…)

Zorunlu Eğitimler: S.B  tarafından zorunlu tutulan ve ilgili sağlık personellerinin alması gereken eğitimleri kapsamaktadır.

Hastanemizin çalışma sisteminden dolayı eğitim salonumuzda verilen eğitimimizde mevcut kitleye ulaşılmadığı durumlarda yerinde eğitimler verilmektedir.

Bunların yanı sıra mesleki  gelişim ve bireysel gelişime yönelik ihtiyaç duyulan talepler doğrultusunda konular belirlenip, eğitim hizmeti verilmektedir.

KALİTELİ BİR HEMŞİRELİK EĞİTİMİ UYGULAMASININ HEDEFLERİ:

-Hemşirelik eğitimi ve hemşirelik yönetimi hizmetlerinin çağdaş yaklaşımlarla yürütülmesini,

-Hemşireliğin eğitim sistemlerini sürekli iyileştirme felsefesini benimsemek,

-Çalışan ve hasta memnuniyetine odaklı hizmet anlayışını geliştirmek,

-Hemşirelik bakım hizmetlerini bilimsel verilerle kanıtlamak, görünür kılmak,

-Hasta/aile/topluma güvenli bakım sunabilmek ve bakım kalitesini yükseltmek,

-Ekip çalışması, profesyonellik ve dayanışma ruhunu benimsemek,

-Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti ve sağlık personelinin beklentilerinin karşılanmasını sağlanması,

-Hizmet alanlarla hizmeti verenlerin doyum almalarını sağlamak,

-Sürekli araştırmaya ve öğrenmeye motive ederek, mesleki bilgi birikiminin arttırılmasıyla hemşireliğin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlamak.

Scroll to top