Ameliyatına karar verilmiş hasta 1 gün önce rutin tetkikleri yapılarak anestezi konsültasyonuna alınmakta, anestezi değerlendirilmesi yapılmaktadır. Uygun anestezi metodu tespit edilerek hasta bilgilendirilmektedir.

Tam donanımlı ameliyathanemizde Laparoskopi, X-Ray skopi, Artroskopi, Kalp-Akciğer pompası,  Fako Cihazı , Kbb Endivizyon, Lazer (Taş Kırma)  cihazları mevcut olup 24 saat kullanıma hazır bulunmaktadır.

Ameliyat sonrası uyandırma odasına alınan hasta, servise transfer olmadan önce anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmekte, bu karar doğrultusunda hastanın servise nakli, eğitimli personel tarafından özel ameliyathane asansörü ile gerçekleştirilmektedir.

Scroll to top