SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE    
MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
1 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 POLİKLİNİK MUAYENE HİZMETLERİ Hastaların ilgili polikliniklerde muayenelerinin yapılması Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, SGK beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 20 Dk 500,000 yok  
2 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Hastaların hekim seçme hakkı Başvuru yapan kişilerin Hekim Seçimi Poliklinik Hizmetlerinin
Hastaların Hekimini Seçmesine Ve
Değiştirmesine İmkân Verecek
Şekilde Düzenlenmesi Hakkında
Yönerge
 
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Randevu istenilen günde istenilen hekimin çalışması durumunda.
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 5 dk 500,000 yok  
3 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Hasta kayıt birimi hizmeti başvuran hastaların
kaydının alınması lab.
sonuçlarının verimesi
Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, SGK beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 10 dk 500,000 yok  
4 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Danışma birimi hizmeti müracat eden hastaların bilgilendirilmesi Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - yok
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 3 dk 400,000 yok  
5 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Hastane, karşılama ve yönlendirme hizmetleri müracat eden hastaların yönlendirilmesi Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - yok
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 3 dk 200,000 yok  
6 B.10.4.ISM.4.12.00.01 445040000 KETEM Polikinik Hizmetleri Kanser Erken Teşhis Tarama ve eğitim hizmeti Kanser Erken Teşhis ve Tarama Yönetmeliği Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, SGK beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi Poliklinik Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü onay imzası - 20 dk 1100 yok  
7 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Klinik Hizmetleri; Hasta Kabul - Taburcu Hizmetleri Tedavisine yatarak hastane şartlarında tedavi edilebileceğine karar verilen kişilerin tanı ve tedavileri Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, SGK beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi, Hasta Yatış Formu
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 30 dk 14,500 yok  
8 B.10.4.ISM.4.12.00.01 152010000 Laboratuvar Biyokimya Tetkikleri Hekimin istediği tetkikleri belirlenen süreler içerisinde hazırlamak ve sonuçların hekime sunulması Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - Biyokimya-Hormon:4 saat Hemogram-tam idrar tetkiki 30 dk kardiak marker:2 saat 830,000 yok  
9 B.10.4.ISM.4.12.00.01 152010000 Laboratuvar Miktobiyoloji Serolojik ve Kültür Tetkikleri Hekimin istediği tetkikleri belirlenen süreler içerisinde hazırlamak ve sonuçların hekime sunulması Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - Kan Kültürü: 7 gün Kültür-antibiyogram:2 gün Boğaz Kültürü: 1 gün Diğer Tetkikler 4 saat 43,000 yok  
10 B.10.4.ISM.4.12.00.01 152010000 Laboratuvar Patoloji Tetkikleri Hekimin istediği tetkikleri belirlenen süreler içerisinde hazırlamak ve sonuçların hekime sunulması Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 20 gün 5200 yok  
11 B.10.4.ISM.4.12.00.01 213000000 Kan Merkezi Hizmetleri yatan hastaların tetkik ve tedavi sonrasında hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygun kanın temi edilmesi Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 2 saat 1,500 yok  
12 B.10.4.ISM.4.12.00.01 702660000 Psikolojik Testler Psikolojik Testler Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin
test istem belgesi ve randevu verilmesi.

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 2 saat 130 yok  
13 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Odyolojik Tetkik Hizmetleri Odyolojik Tetkik Hizmetleri Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 2 Saat 2,100 yok  
14 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Solunum Fonksiyon testleri zorlu vital kapasitenin
belirlenmesi
Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 20 dk 4,200 yok  
15 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Bronkoskopi Hizmetleri Bronkoskopi Hizmetleri Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 1 Gün 30 yok  
16 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Endoskopi, Kolonoskopi Hizmetleri Endoskopi, Kolonoskopi Hizmetleri Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak raporlanır.
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 7 gün 1,350 yok  
17 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Eko çekimleri Eko çekimleri Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
(otomasyon üzerinden yapılır),

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - 3 gün 1 saat 8400 yok  
18 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Eforlu EKG kalp ritimlerinin eforda
değişimlerini gözlenmesi
Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 1 gün 2,400 yok  
19 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 EKG elektro kardiyoğrafi
çekilmesi
Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 5 dk 17,000 yok  
20 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 EEG Elektroensefalografi (EEG), epilepsili hastaları ve şüphe oluşturan nöbet bozuklukları olan hastaları incelemekte kullanılan tetkiktir Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - 30 gün 1 gün 600 yok  
21 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 EMG Kasların kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir. Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - 30 gün 2 gün 1,500 yok  
22 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ (Röntgen) Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 3153 sayılı Kanun ve Diğer mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 20 Dk 106000 yok  
23 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Manyetik Rezonans (MR) çekilmesi Tanı için görüntüleme yöntemlerinin kullanılması Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 3153 sayılı Kanun ve Diğer mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - 15 gün 7 Gün 15,500 yok  
24 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 (BT) Tomografi çekilmesi Tanı için görüntüleme yöntemlerinin kullanılması Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 3153 sayılı Kanun ve Diğer mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 20 Gün 14,000 yok  
25 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 Ultrasonografi çekilmesi, Doopler USG, Kemik dansitometri, mamografi Tanı için görüntüleme yöntemlerinin kullanılması Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 3153 sayılı Kanun ve Diğer mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.
 

Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - USG-Dopler usg: 10 gün Mamografi- kemik dasitometri 1 gün 34,000 yok  
26 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 TEDAVİ ÜNİTE HİZMETLERİ Fizik Tedavi Hizmetleri, ESWL ( Taşkırma) Hizmetleri, Ürodinami Hizmetleri Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 3153 sayılı Kanun ve Diğer mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 5 dk 1,600 yok  
27 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 AMELİYATHANE HİZMETLERİ ayaktan başvuran hastaların tetkik ve tedavi sonrasında hekim tarafından gerekli görüldüğünde yapılan operasyon Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 3153 sayılı Kanun ve Diğer mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Klinik Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 5 Gün 8,700 yok  
28 B.10.4.ISM.4.12.00.01 240990000 DİYALİZ HİZMETLERİ Diyalize müraacat eden hastalar Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 3153 sayılı Kanun ve Diğer mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, SGK beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
Poliklinik- Klinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 10 dk 6,000 yok  
29 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 ACİL SERVİS HİZMETLERİ Acil Servise müracaat eden kişilere yönelik ayaktan ve yatarak tedavi Hizmeti Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Diğer Mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, SGK beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - Anında 116,000 yok  
30 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 AMBULANS VE AMBULANS HİZMETLERİ Hastaneler arası sevkte nakil ambulansı Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, SGK beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
Poliklinik
Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 3 dk 250 yok  
31 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251990000 ECZANE HİZMETLERİ Hastanemizde yatan hastaların ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin temini, takibi, kullanılmayan ilaç ve malzemenin iadesi, imza işlemleri, stok fazlası ilaç/malzemenin devir işlemleri Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - Klinik hizmetleri sonrası hekim order istemi (otomasyon üzerinden yapılır) Klinik Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 10 dk 1,900,000 Sunulmuyor  
32 B.10.4.ISM.4.12.00.01 154000000 ADLİ VAKA İŞLEMLERİ Hastanemize adli vaka olarak başvuran hastaların Savcılık, Karakol, Jandarma, Cezaevi ve mahkemelerden gönderilen yazılar ile istenen evraklarının temini ve gerekli işlemlerinin yapılıp resmi yazıyla birlikte kurumlara gönderilmesi Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, Adelet İç iŞleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol, TCK ,CMK ve Diğer Mevzuat
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - emniyet müdürlüğü veya cumhuriyet savcılığı tarfından istenen raporlar Baştabiplik Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü onay imzası 10 gün 10 gün 3000 yok  
33 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251170000 Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için) ve Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için) Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için) Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek SağlıkKurulları Hakkında Yönetmelik
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - dilekçe sağlık kurulu Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü yok yok 3 gün 2000 yok  
34 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251170000 İşe giriş, Durum bildirir, İşe giriş, Durum bildirir, Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği,
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - dilekçe sağlık kurulu Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü yok yok 3 gün 450 yok  
35 B.10.4.ISM.4.12.00.01 2511700 Silahlı-Silahsız özel güvenlikler Silahlı-Silahsız özel güvenlikler Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik   - dilekçe sağlık kurulu Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 4 gün 600 yok  
36 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251170000 Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği, 6136 sayılı Kanun Emeniyet Genel Müdürlüğü 109 sayılı Genelgesi, Sağlık Bakanlığı 2004/74 Sayılı Genelge
Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik   - dilekçe sağlık kurulu Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 4 gün 200 yok  
37 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251170000 İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - dilekçe sağlık kurulu Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 2 saat 35 yok  
38 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251170000 Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - dilekçe sağlık kurulu Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 1 saat 540 yok  
39 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251170000 Yaş tashihi, Evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi Yaş tashihi, Evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi TCK, CMK, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - dilekçe sağlık kurulu Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 24 saat 400 yok  
40 B.10.4.ISM.4.12.00.01 254010000 Hasta Hakları Başvuru Şikâyet ve Talepleri, hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi, şikayet başvurusuna cevap verilmesi, bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi Hastanemizde tedavi gören hastaların şikayet başvuruları alınır. Dosya açılır. Yönergeye göre hasta hkalşarı ihlali olup olmadığına karar verilir. Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ve Hasta Hakları Yönetmeliği Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - T.C. Kimlik Belgesi, Adres Beyanı, Başvuru Formu hasta hakları Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - 15 gün 25 yok  
41 B.10.4.ISM.4.12.00.01 251230000 MORG Cenazelerin uygun şekilde muhafaza edilmesi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Vatandaş Sağlık Bakanlığı Baştabiplik - - hekim imzası ve adli makama ilişkin belgeler Morg Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü - - yok 160 yok