Bingöl Devlet Hastanesi

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü
Bingöl Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Acil Servisi yenilendi!

Güncelleme Tarihi: 27/04/2018

Hastanemiz Acil Servisi yenilendi!
Hastanemizde daha önce de uygulanan yeşil alan amacına daha uygun olarak konumlandırıldı ve çok yoğun saatlerde 2 poliklinik şeklinde hizmet verecek şekilde hizmete açıldı.
Ayrıca Acil girişimiz ileri doğru genişletilip iki kapı olarak hizmete açıldı. Ambulans girişi daha efektif olarak kullanılabilir hale getirildi. Tüm acil servis istasyonlarına geçiş kartları verildi. Daha önce hizmete açılan Acil laboratuarı genişletilmesi çalışması başlatıldı. En kısa sürede daha modern ve geniş sahada hizmet vermeye devam edecektir.
Acil servis alanları(sarı ve kırmızı alanlar), acil poliklinik(yeşil alan) alanlarından ayrılarak daha izole ve amacına uygun hale getirildi. Etkin triyaj ile ilgili sağlık personeline gerekli eğitimler verilerek Triyajın uygulanabilirliği ve etkinliği artırıldı.
Acilin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için bakanlığımızın politikaları doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.


Hastanemiz Acil Servisine başvuran hastalarımız muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre triaj alanında Doktor ve Sağlık personeli tarafindan değerlendirildikten sonra yeşil, sarı veya kırmızı alana yönlendirilmektedir.2a.jpg


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg